Du er her

Nyhetsarkiv

Laget med Drupal

Produktsertifisering land og sjøbasert akvakulturanlegg

Med stolthet kan vi meddele av vi nå er akkreditert for å produktsertifisere: Kar, rør og slanger. Sertifisering vil bli utført etter ny forskrift FOR-2017-06-19-941 (Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk og NS9416:2013).

Forskriften trer i kraft 1.1.2018.

Fra før er vi akkreditert for å produktsertifisere: Hovedkomponenter (flytekrage, flåte og not), konstruksjonsdeler til fortøyning, ekstrautstyr og organisasjoner som utfører ettersyn og reparasjon av not.

Vårt akkrediteringsnummer er : PROD 026. 

Created and powered by Lerøen Datapartner