Du er her

Lokalitetsundersøkelser

Laget med Drupal

Lokalitetsundersøkelser danner grunnlaget for alle analyser, utstedelser av sertifikat etc.

Det er viktig at undersøkelsene blir utført på en riktig måte og gir et representativt bilde av miljøkreftene på lokaliteten.

Vi utfører nye lokalitetsundersøkelser og gjennomgår eksisterende lokalitetsundersøkelser etter krav fastsatt i NS - 9415:2009.

Tjenesten inkluderer:

  • Bunnkartlegging
  • Olex 
  • Numerisk bølgeberegning
  • Strømmåling
  • Harmonisering av strømdata

Created and powered by Lerøen Datapartner