Du er her

Akkrediterte tjenester

Laget med Drupal

Akvasafe AS skal opptre uavhengig, upartisk, integritet og full respekt for våre kunders behov.

Akkrediteringer
- Akvasafe AS inspeksjonsorgan (akkrediteringsnummer INSP 034) type A tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO/IEC 17020.
- Inspeksjonsområde: Anleggssertifikat, fortøyningsanalyser, lokalitetsanalyse og hovedkomponentbevis etter NYTEK forskriften og NS9415:2009.
- Produktsertifisering (akkrediteringsnummer PROD 026): Flytekrage, Not, servicestasjon for not, fortøyningskomponenter, ekstrautstyr og flåte. Etter NYTEK forskriften og NS9415:2009.
- Produktsertifsering (akkrediteringsnummer PROD 026): Kar, rør og slanger. Etter forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte anlegg for fisk (FOR-2017-06--19-941) og NS9416:2013.

På anmodning vil Akvasafe gjøre offentlig dokumentasjon tilgjengelig. Dette vil omhandle:
- Informasjon om (eller henvisning) til sertifiseringsordningen, inkludert evalueringsprosedyre, regler og prosedyrer for å innvilge, opprettholde, utvide eller redusere omfanget av , suspendere, trekke tilbake eller nekte å innvilge sertifisering.
- En beskrivelse av hvordan sertifiseringsorganet skaffer finansiering, og generell informasjon om avgifter som søkere og klienter skal betale.
- En beskrivelse av rettighetene og pliktene til søkere og klienter, med krav, forbehold eller begrensninger for bruk av sertifiseringsorganet navn og sertifiseirngsmerke, og hvordan det kan henvises til sertifiseringen som er innvilget.
- Informasjon om prosedyrer for behandling av klager og anker.

Created and powered by Lerøen Datapartner