Du er her

Uavhengig og upartisk

Laget med Drupal

Våre ansatte, underleverandører og kontrahert personell skal utføre sine arbeidsoppgaver i samsvar med aktuelle lover, forskrifter og standarder.

Vi skal etterstrebe at alle arbeidsoppgaver, - prosesser, og – metoder utføres på en slik måte at det bidrar til å sikre Akvasafe AS sin uavhengighet, upartiskhet, samt beskytter vår og kundens integritet.

Kontinuerlig utvikling innenfor våre tjenesteområder er en viktig del av Akvasafe AS, for å sikre vår habilitet og at kunder har tillitt til oss.

Integritet og respekt for våre partnere er avgjørende når vi inngår avtaler. Vi skal yte service ovenfor våre kunder og samarbeidspartnere.

Akvasafe AS skal ikke være involvert i utforming, framstilling, levering, installering, kjøp, eierskap, bruk eller vedlikehold av inspeksjonsobjektet.
Dette gjelder for alt personell, underleverandører og kontrahert personell.

Akvasafe AS skal i kommunikasjon med kunden sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Ingve Karlsen

Daglig leder - Akvasafe AS

Created and powered by Lerøen Datapartner