slideshow 1
Laget med Drupal

Velkommen til Akvasafe

Akvasafe sitt personell har lang erfaring med inspeksjon av flytende oppdrettsanlegg. Vi er akkreditert som inspeksjonsorgan type A etter NYTEK -forskriften og NS-9415 innenfor følgende områder: Anleggssertifikat, fortøyningsanalyse, lokalitetsanalyse og hovedkomponentbevis.

Vi har tett kontakt med våre kunder som sikrer at behov imøtekommes hurtig. Vi legger stor vekt på at våre kunder får hjelp til å velge fornuftige, sikre og kostnadeffektive løsninger.

Vår infrastruktur ved bruk av båter, avansert inspeksjonsverkøy og Web - basert dokumentasjonssystem gjør at våre kunder blir levert hurtige tjenester med høy kvalitet og konkurransedyktige priser.

Produktsertifisering land og sjøbasert akvakulturanlegg

Med stolthet kan vi meddele av vi nå er akkreditert for å produktsertifisere: Kar, rør og slanger. Sertifisering vil bli utført etter ny forskrift FOR-2017-06-19-941 (Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk og NS9416:2013).

Forskriften trer i kraft 1.1.2018.

Fra før er vi akkreditert for å produktsertifisere: Hovedkomponenter (flytekrage, flåte og not), konstruksjonsdeler til fortøyning, ekstrautstyr og organisasjoner som utfører ettersyn og reparasjon av not.

Vårt akkrediteringsnummer er : PROD 026. 

Created and powered by Lerøen Datapartner