slideshow 1
Laget med Drupal

Velkommen til Akvasafe

Akvasafe sitt personell har lang erfaring med inspeksjon av flytende oppdrettsanlegg. Vi er akkreditert som inspeksjonsorgan type A etter NYTEK -forskriften og NS-9415 innenfor følgende områder: Anleggssertifikat, fortøyningsanalyse, lokalitetsanalyse og hovedkomponentbevis.

Vi har tett kontakt med våre kunder som sikrer at behov imøtekommes hurtig. Vi legger stor vekt på at våre kunder får hjelp til å velge fornuftige, sikre og kostnadeffektive løsninger.

Vår infrastruktur ved bruk av båter, avansert inspeksjonsverkøy og Web - basert dokumentasjonssystem gjør at våre kunder blir levert hurtige tjenester med høy kvalitet og konkurransedyktige priser.

Produktsertifisering

Vi er nå akkreditert etter NS-EN ISO/IEC for å produktsertifisere: Hovedkomponenter, konstruksjonsdeler til fortøyning og organisasjoner som utfører ettersyn og reparasjon av not.

Vårt akkrediteringsnummer er : PROD 026. 

Created and powered by Lerøen Datapartner